Списък на печелившите от голяма томбола на Киндерланд с 350 награди

Здравейте, Киндерландчета,

Дългото чакане приключи.  Това е видео от тегленето на всички награди в детски магазин Киндерланд в МОЛ-Варна.

Ето ги и печелившите от „Томбола с над 350 награди“ на Верига магазини #Kinderland, като в публикацията ни във Фейсбук може да откриете коментари и реакции от някои клиенти:

– 350 награди по 10 лв. отиват при:
Деляна Георгиева Стойкова
Цветомира Йорданова Венкова
Валентин Иванов Кирилов
Ясена Миленова Димитрова
Елиз Исмаил
Юмие Якуб Садулова
Евелина Цветанова Добрева
Валентина Марчева Маркова
Мая Иванова Георгиева
Виолета Любомирова Станкова
Анна Константинова Георгиева
Искра Андонова Финча
Стефка Стефанова Даскалова
Ина Красинова Великова
Тихомир Златков Жеков
Петя Върбанова Илиева
Динка Митева Ненова
Анелия Христова Вълкова
Ваня Димитрова Такева
Севинч Зия Касаб
Светлана Иванова Грозева
Павлина Стоянова Пейкова
Камелия Пламенова Георгиева
Стефка Николаева Василева
Димитър Светлозаров Стефанов
Диана Петрова Златанова
Никет Мехмедова Симеонова
Ивона Драгомирова Чолакова
Ивелина Любенова Стоянова
Дияна Георгиева Стратиева
Наталия Василева Славова
Шърлин Пламенова Галович
Татяна Йорданова Стоянова
Ивелина Стелиянова Мирчева
Десислава Венциславова Костадинова
Дочка Узунова
Илка Димитрова Гърдева
Анна Весенова Атанасова
Галина Райносова Гаврилова
Иванка Бейкова
Аксел Тахсин Серафимова
Мариета Пламенова Колева
Горица Крумова Велинова
Зоя Иванова Димитрова
Диана Иванова Тодорова
Анелия Драгомирова
Марина Петрова Иванова
Михаела Петрова
Екатерина Григориева Манолова
Монка Димитрова Корадинова
Росица Георги Прокопиева
Йолита Борисова Лазарова
Валентин Маринов Найденов
Калинка Златева Стоянова
Миглена Здравкова Панева
Ивелина Георгиева
Райна Данаилова Райчева
Мария Георгиева Папазо
Людмила Стоилова
Катя Миленова Юлиянова
Мартина Любомирова Тодорова
Иванка Георгиева Николова
Светлана Георгиева Димитрова
Стефани Н. Кръстева
Виолина Николова
Елена Станимирова Петрова
Маргарита Стоименова
Милена Гетова Борисова
Иван Любенов Захариева
Силвия Александрова Михайлова
Ваня Григорова Погосян
Красимира Йовчева Желязкова
Мария Иванова Димитрова
Силвия Богданова Дякова
Ростислава Христова Тотева
Петя Стефанова Манева
София Милчева Нейчева
Силвия Димитрова Станчева
Донка Тодорова Обримкова
Димитрина Иванова Иванова
Есма Илиянова Асенова
Кристина Валериева Кирова
Силвия Колева
Ина Василева Димитрова
Елена Павлова Колева
Пламена Николова Милушева
Живка И. Димитрова
Елина Кръстева Михалева
Яна Маринова Маринова
Десислава Бориславова Ангелова
Тодорка Маринова Недкова
Марийка Иванова ДОбрева
Марияна Минкова Тодорова
Варвара Недева Иванова
Николай Ивелинов Горчев
Йоанна Йорданова Петрова
Николай Душков Колев
Мария Шипочанска
Стела Анастасова Арнаудова
Цветелин Христов Цонев
Борислав Георгиев Стоянов
Снежана Симеонова Иванова
Веселина Йорданова Йорданова
Стоилка Иванова Цанкова
Кремена И. Донева
Марияна Георгиева Х.-Кирова
Биляна Денчева
Рая Георгиева Иванова
Златина Николаева Маткова
Виктория Тодорова
Галин Красимиров Гочев
Снежана Димитрова Георгиева
Силвия Лазарова Янева
Светлана Величкова Димитрова
Николинка Кирилова Шейтанова
Венцислав Николаев Александров
Миена Георгиева Цолчовска
Веселина Андреева Димитрова
Анелия Добрева Радева
Ева Костадинова Боева
Ралица Василева
Виолета Димитрова Маркова
Радостина Венчева Иванова
Жасмина М. Витанова
Анна Гейнц
Мария Фрик
Елена Спасова
Павлина Ангелова Джарова
Васка Илиева Силитчиева
Марийка Анастасова Шопова
Радостина Стоянова Митева
Дияна Стойчева
Весела Николаева Маринова
Тереза Недялкова Труйкова
Симеона Емилова Добрева
Диана Желязкова Митева
Сумат Исметов Алиев
Калин Панайотов Панев
Юлиана Атанасова Дюкшеджиева
Татяна Георгиева Денчева
Даниела Витанова Кожухарова
Галина Валентинова Илиева
Владимир Тодоров Киров
Петя Благоева Христова
Милена Тодорова Велинова
Ренета Стефкова Минева
Станислава Златилова Маринова
Надежда Николаева Николова
Карамфила Цветанова
Стан Минков Стоянов
Даниела Александрова Кирилова
Теодора Димитрова Сотирова
Даниела Христова Асенова
Райна Стефанова Богоева
Еленка Денчева Георгиева
Милена Иванова Христова
Невена Салиева Узунова
Христина Константинова Василева
Гергана Стефанова Златанова
Десислава Николова Донкова
Ралица Юлиева Христова
Деилмира Пенева Георгиева
Мариела Веселинова Стефанова
Силвия Галинова
Елена Иванова Христова
Владимир Атанасов Желев
Анна Стефанова Паскалева
Антоанета Иванова
Ивелина Николаева Гинчева
Йорданка Антонова Спасова
Павлина Димитрова Маркова
Мария Кръстева Друмева
Румяна Иванчева Кънчева
Димитранка С. Николова
Женя Ивелинова
Бойка Енчева Кръстева
Ася Иванова Ганчева
Весела Георгиева Василева
Стоянка Станева Йорданова
Емилия Кирилова
Тина Христова Христова
Добриела Антонова Манева
Ивелина Стоянова
Иванка Георгиева Димитрова
Виолета Веселинова Стоянова
Ралица Венциславова Балева
Татяна Николова Цветкова
Силвия Илиева Георгиева
Илона Тошкова
Снежанка Арсенова Петкова
Евдокия Асенова Ангелова
Иванка Петкова Тороманова
Анелия Митева Ангелова
Йоана Руменова Димитрова
Мария Филиповна Димитрова
Надя Сталева Жекова
Венета Иванова Кочанова
Лора Свиленова Димитрова
Благовеста Енчева Стайкова
Павлина Димитрова Маркова
Теодора Маркова Т-Енева
Красимира Петкова Филипова
Антония Асланова
Павлина Ангелова Русенова
Кремена Новакова Митрева
Деница Любомирова Коева
Бисерка Захариева Илиева
Петя Георгиева Станева
Мирослава Кънчева Костова
Вяра Шоревна Бондаренко
Карина Хамамджиям
Адрияна Димитрова Христова
Елена Олегова Туева
Петя Валентинова Тончева
Божидар Петков Петков
Красимира Йорданова
Вейсел Шамси Сюлейман
Мария Тодорова Георгиева
Хрисимира П. Радева
Лидия Петрова Илиева
Стоян Иванов Динков
Пламена Красимирова Илиева
Йорданка Димитрова Христова
Пламена Георгиева Йовчева
Рамадан Рамадан
Жанета Росенова Василева
Деница Юлиянова Искърова
Полина Красимирова Апостолова
Илияна Атанасова Добрева
Радка Иванова Георгиева
Румяна Вълева Стефанова
Калоян Василев Роев
Мирослава Любомирова Костова
Марияна Радославова Кънева
Вяра Георгиева Михайлова
Пламена Радулова
Ралица Иванова
Милена Великова Михайлова
Татяна Стоянова Тодорова
Магдалена Жекова
Лидия Лъчезарова Коева
Соня Стоянова Бъчварова
Анелия Грекова
Надя Стоянова Панайотова
Даниела Мартинова
Зорница Василева
Гергана Димитрова Петкова
Пенка Атанасова Тодорова
Силвия Димитрова Петрова
Нели Ненчева Русева
Евелина Костова Иванова
Николина Иванова Попова
Петя Маринова Маринова
Момчил Николаев Минчев
Румяна Купенова Владимирова
Надя Димова Хрусафова
Венцислава И. Ковачева
Красимира Иванова Иванова
Гергана Николаева Михайлова
Гергана Боева
Елена Стоянова Койчева
Йорданка Димова Тошева
Мария Денкова Стефанова
Цветомира Иванова Василева
Юлияна Георгиева Николова
Таня Димова
Мирела Данаилова Спасова
Галя Константинова Иванова
Еленка Колева Атанасова
Силвия Венциславова Дочева
Детелина Калоянова Стоянова
Йорданка Иванова Ницова
Клавдия Петрова Малинова
Звездалина Любомирова
Веска Матеева Стоянова
Глория Георгиева
Петя Колева Станчева
Ирена Недялкова Иванова
Неврие Сабри
Ирена Димова Попова
Десислава Дончева Трифонова
Кристина Валентинова Гергинова
Васил Василев
Ивона Иванова Богданова
Надежда Михайлова Георгиева
Мая Боянова Димитрова
Марина Георгиева
Катя Петева Маринова
Росица Душкова Николова
Недялка Атанасова Вълчинова
Десислава Недкова Колева
Вяра Петрова Тодорова
Мария Костадинова Дончева
Николай Ангелов Минков
Илкнур Мустафова Юмер
Поликсена Илиева Рачева
Добрин Николов Йорданов
Соня Георгиева Тодорова
Веселина Георгиева Войнова
Блажена В. Дамянова
Семра Вахид
Радостина Стефанова
Кремена Иванова Петрова
Добринка Калудова
Жана Матева Кудева
Нели Богданова Запрянова
Александрина Георгиева
Кремена Венелинова Димитрова
Геновева Красимирова
Ернол Ерхан Ефрахим
Галя Бориславова
Петромила Атанасова Панйотова
Мария Георгиева
Нели Николова Ганева
Виолета Борисова
Павлина Кирилова Колева
Кристина Иванова Тончева
Зааде Новманова
Силвия Красимирова Йорданова
Параскева Русева Колева
Мариана Панайотова Николова
Борис Ясенов Стойнев
Елица Стоева Ботева
Любка В. Петрова
Десислава Ясенова Вълкова
Филип Павлов Филчев
Милка Цветелинова Панчева
Боряна Маринова Георгиева
Десислава Стефанова Колева
Гулсер Редвам Мехмед
Филипа Михайлова Михайлова
Миглена Дойчева
Слава Петкова Даскалова
Теодора Огнянова Тодорова
Теодора Пламенова Коларова
Женя Красимирова Вълкова
Анелия Иванова Демирева
Янка Стоянова Йорданова
Миглена Желязкова Карайлева
Павлина Кирилова Колева
Бистра Любенова Тошева
Демира Цветанова
Светлана Кръстанова
Ани Атанасова Атанасова
Пена Желязкова Динева
Кристина Цанкова Ценева
Ралица Димитрова
Галя Бориславова
Галя Илиева
Надежда Георгиева

– 3 награди по 500 лв. отиват при:
Миглена Нейкова
Соня Стоянова Бъчварова
Мария Руменова Найдева

– Голямата награда от 1000 лева, отива при Ани Златкова Златкова.

С всички спечелили ще бъде осъществен личен контакт, за да уточним начина на получаване на наградите.

Честито на печелившите!

Оставете коментар!