ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „Спечели ваучер на стойност 300лв от Kinderland“

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта „Спечели ваучер на стойност 300лв от Kinderland“ е „ЕМ-2 “ЕООД, ЕИК 103582998, със седалище и адрес на управление в гр. ВАРНА, жк.Чайка,бл.59.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство.
В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Верига магазини Kinderland сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 03.10.2020г. до 30.10.2020г. включително.

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria 

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да хареса страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria ,след което трябва да изпрати снимка на своето дете, облечено с дрехи от Kinderland на лично съобщение на страницата на Kinderland във фейсбук до 20.10.2020г. Снимките ще бъдат качени на 21.10.2020г. в специален албум и най-харесваната снимка ще спечели наградата. Харесванията ще бъдат преброени на 30.10.2020г – това ще бъде краят на гласуването.
След края на играта /30.10.2020/, на 01.11.2020г. ще бъде публикуван победител, който печели 3 ваучера на стойност 100лв за използване в магазинната мрежа на Kinderland от 01.11.2020г. до 01.11.2021г.

4.2. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата.
В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Верига магазини Киндерланд, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителя.

РАЗДЕЛ 5.

Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилия участник в Играта, е:

3 ваучера за пазаруване в Kinderland на стойност 100лв, общо 300лв

5.3.Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

5.4.Всеки от ваучерите се използва наведнъж.

РАЗДЕЛ 6.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Печели снимката с най-много харесвания.

6.2. Печелившия участник ще бъде обявен на 01.11.2020г. на Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland –  https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria 

6.3. На 01.11.2020г. . ние се свързваме с победителя от играта и уточняваме как ще получи наградата си.

РАЗДЕЛ 7.

Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания „ЕМ-2“ ЕООД.
Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите.
Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 8.

Други условия

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

Оставете коментар!