Общи условия за фейсбук игра на Киндерланд – Март 2020

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „ВАУЧЕР ОТ KINDERLAND март 2020“

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта „ВАУЧЕР ОТ KINDERLAND март 2020“

е „ЕМ-2 “ЕООД, ЕИК 103582998, със седалище и адрес на управление в гр. ВАРНА, жк.Чайка бл.59.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство.
В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Верига магазини Kinderland сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 21.03.2020г. до 29.03.2020г. включително.

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria  и в Insagram профила на Kinderland – @kinderland.bulgaria

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да хареса страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria и Instagram профила @kinderland.bulgaria /ако има такъв/
След което трябва да сподели публикацията и да отбележи двама приятели в коментар на главната публикация.
След края на играта /29.03.2020/, на 30.03.2020г. ще бъдат публикувани победители/трима/, които печелят ваучери, всеки на стойност 100 лева за използване в магазинната мрежа на Kinderland от 1.04.2020г. до 1.04.2021г.

4.2. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата.
Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие.
В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Верига магазини Киндерланд, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5.

Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилите трима участници в Играта, е:

3х   Ваучер на стойност 100 лева от Kinderland

5.3.Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

5.4.Ваучерът се използва наведнъж. Не може да се използва на части.

РАЗДЕЛ 6.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившите ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 30.03.2020г. на Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland –  https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria и в Instagram профила на Kinderland – @kinderland.bulgaria

6.3. На 30.03.2020г. . ние се свързваме с победителите от играта и уточняваме как ще получат наградата си.
Ако спечелилите не отговорят до 03.04.2020г. включително, това се приема за отказ от наградата.

РАЗДЕЛ 7.

Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания „ЕМ-2“ ЕООД.
Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите.
Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 8.

Други условия

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

 

Оставете коментар!